16231303 1305940322795908 1851757650 oČitamo u "Narodnih Novinah" u izvješću o Božjakovini ovo: "Njemački marvinski trgovci traže i rado kupuju božjakovinske volove.

U Monakovu se na jagmu raspačavaju. U veliko traže ovo pod imenom "feine Kroaten" (fini Hrvati) poznato blago". Sad ne znamo je li to ime podielila božjakovinskim volovom uprava u Božjakovini, ili se tako s timi volovi iz Božjakovine rugaju njemački trgovci. Svakako je u tom poruga, koja se mora što odlučnije odsuditi, jer nam nije poznato, da se dobroj pasmini svinjah u Srbiji daje ime u inozemstvu "fini Srbi", niti tko volove u Njemačkoj nazivlje "fini Niemci". Službeni list to priobćuje bez primjetbe.

Živila Hrvatska, 1898