20170713 gvU utorak, 18. srpnja 2017.  godine,  s početkom u 13,00  sati  održati će se 2. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela. Za očekivati je dugu sjednicu budući da je na dnevnom redu 27 točkama sa još ponekom podtočkom, a između ostalog raspravljat će se o izvješćima POU, DV, GK, GŠ, SC, razmatrat će se  izmjene i dopune proračuna, te druge teme bitne za funkcioniranje Grada a za koje se ne može čekati jesen i puni pogon gradskih službi.
Sada već tradicionalno, sjednicu ćete moći pratiti i uživo putem streama i to na više mjesta, a jedno od njih će biti i stranice Dugoselskog portala (dugoselo.com) .

Dnevni red sjednice:


AKTUALNI SAT
1. Verifikacija zapisnika s konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća
2. Izvješće o radu i financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo  za 2016. godinu
3. Izvješće o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića Dugo Selo  za 2016. godinu
4. Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Dugo Selo za 2016. godinu
5. Izvješće o radu i financijsko izvješće Glazbene škole Dugo Selo za 2016. godinu
6. Izvještaj o poslovanju Sportskog centra Dugo Selo za 2016. godinu
7. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2016. godinu
8. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2017. godinu
9. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. god.
10. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. god.
11. Prijedlog II. Izmjena i dopuna  Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2017. godinu
12. Prijedlog II. Izmjena i dopuna  Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2017. godinu
13. Prijedlog II. Izmjena i dopuna  Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2017. godinu
14. Prijedlog I. Izmjena i dopuna  Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2017. godinu
15. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
16. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Črnovčak i Poduzetničke zone Puhovec
17. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 215/7, k.o. Dugo Selo I
18. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 466/4, k.o. Dugo Selo II
19. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 466/2, k.o. Dugo Selo II
20. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika Grada Dugog Sela koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa
21. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine
22. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole Dugo Selo u školskoj godini 2017./2018.
23. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Glazbene škole Dugo Selo
24. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Plana upisa djece u dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2017./2018.
25. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Ugovor o plaćanju naknade za nedostajuća parkirališna mjesta
26.1. Prijedlog Zaključka o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda
26.2. Prijedlog  Zaključka o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb
26.3. Prijedlog Zaključka o izboru predsjednika i članova Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica
26.4. Prijedlog Zaključka o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu
26.5. Prijedlog Zaključka o izboru predsjednika i članova Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela
26.6. Prijedlog Zaključka o izboru predsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe građana
26.7. Prijedlog Zaključka o izboru  članova Komisije za dodjelu stipendija
27. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije