19554710 803742479801553 4169229572905808770 n4285E590 A9B9 EBEE D050 77B54A4E08CB"Stari krovovi" ugostili su još jedan poseban kulturni događaj. Probrana publika mogla je svjedočiti da se i nepretenciozan događaj, nenametljiv u najavama, može pretvoriti u posebnu večer koja zaslužuje puno veću pozornost.
Za posebnost se pobrinula osebujna pjesnikinja Sandra Holetić koja je svoje predstavljanje vodila čvrsto ali i spontano, u neprekidnoj interakciji sa publikom. Nije to bilo samo interakcija putem stihova, već i unošenjem u njih komentara svakodnevice oko nas, tema koje su se u pauzama raspravljale za stolovima, pa i osobnih preferencija. Životne stihove Sandra je interpretirala jednako živo i neposredno, a njena glavna tematika erotika prezentirana je kroz taj nastup pokadkad pritajeno i sanovito, a češće britko, pitko i nedvosmisleno.


Da interakcija ne ostane samo na komentarima, Sandra se pobrinula izazovima prema publici s kojom se potom izmjenjivala u interpretaciji stihova. Izazov su tako prihvatili Bruno Šantek sa svojom poezijom, koju su kasnije interpretirali i Želimir Novak i Maja Jelenić, te svojom poezijom Zvonimir Nemet i Predrag Topić.
Spontanost i raznovrsnost stihovima naerotizirane večeri i zadovoljna publika dokazuje da se ovakve večeri u Dugom Selu trebaju događati češće, a smijeh i druženje pod "Krovovima" šalju poruku svima onima koji su ovu večer propustili da ubuduće moraju biti dio takvih događanja.