p51801462D815404 D0C7 B382 C828 8516BC122CDFDugo Selo je bilo bitan čindbenik nesvakidašnjeg događanja povodom Međunarodnog dana muzeja, koje je održano u u dijelu jednog muzeja, Muzeja hrvatskih željeznica. Na VI. peronu Glavog kolodvora Zagreb, u vagonu MHŽ koji je tamo kao dio stalne postave, ovaj puta ne samo da smo bili u muzeju, već smo imali prilike biti i u jednom od njegovih eksponata. Već sam taj dio Glavnog kolodvora, koji svojim položajem gravitira prema istoku, upravo u pravcu Dugog Sela naznačio je pravac glavnog povoda za okupljanje, a bila je to knjiga dugoselskog pisca Brune Šanteka Dosta!, čiji glavni pokretači radnje se dešavaju u vlaku na dionici Dugo Selo - Zagreb, a svi bitni raspleti upravo u gradu Dugom Selu. I dio brojne okupljene publike bio je iz Dugog Sela, te se ovo s pravom može smatrati i dugoselskim događajem.


Tema ovogodišnjeg Međunardonog dana muzeja bila je "neizrecivo o neizrecivom", te se tema Šantekove knjige uklopila u tu priči o šutnji. To je na samom uvodu naglasila domaćica i moderatorica cijele večeri, Dugoselka i kustosica MHŽ Renata Veličan. Šutnja o nasilju i drugim negativnim pojavnostima obrađena je s više aspekata, a o tome su govorili glumac i ravnatelj Kazališta Gavela Boris Svrtan, psihologinja i spisateljica Ljubica Uvodić Vranić, urednica knjiga Sandra Pocrnić Mlakar te naš autor romana Bruno Šantek.


Boris Svrtan je osim priče o šutnji kao glumačkom oruđu govorio i o svima poznatoj hrvatskoj šutnji, ovaj puta kroz dio monodrame Moj slučaj po djelu Vlade Gotovca, čime je oduševio publiku u popunjenom muzeju-vagonu, a u nastavku je psihologinja Ljubica Uvodić Vranić govorila o načinima komunikacije i šutnje sa svog stručnog aspekta. Posebno je nagalasila Šantekovu hrabrost da govori o ovakvim temama, načinu na koji je to učinio, sa empatijom i budnošću za probleme drugih. Istaknula je potrebu za što više takvih knjiga koje će buditi pozitivne emocije i želju za djelovanjem i pomaganjem drugim ljudima. Isto se čulo i kroz komunikaciju s publikom koja se aktivno i sa svojim primjerima uključila u priču o šutnji i načinima kako tu šutnju pobijediti, a sam Šantek je sve  pozvao da i ubuduće budu aktivni i što glasnije govore protiv negativnosti u našem društvu kako bi tih nepotrebnih, nelagodnih i negativnih šutnji bilo što manje. Renata Veličan ga je zbog toga zamolila da ih svoje nedavno izdane zbirke pjesama u izdanju Gradske knjižnice Dugo Selo pročita svoju pjesmu "Reci glasno" čime je večer zaokružena u pozitivnom i inspirativnom smislu.


Nakon samog službenog dijela događanja rodila se i ideja da jednom kada novi dugoselski kolodvor bude dovršen ovaj vagon Muzeja hrvatskih željeznica dođe i u naš grad pa da i mi imamo priliku ugostiti neko zanimljivo događanje u ovakvom posebnom ambijentu.

A.S.