logo web text smallerZbog smanjenja PDV-a s 25% na 13%, napravljena je korekcija Cjenika usluga sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada Dugoselskog komunalnog centra.

 Novi cjenik 01.01.2017. Page 1

Izvor: dugoselo.hr