logo dsDanas s početkom u 13,00  sati  održati će se Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela. Na taj će se način zaokružiti i potvrditi izborni proces s nedavno održanih lokalnih izbora u našem gradu, nakon što su novi gradonačelčnik i njegovi zamjenici dužnost preuzeli 8. lipnja.
Na dnevnom redu su sljedeće točke:

–  Utvrđivanje kvoruma

1. Izbor Mandatne komisije

2. Izvješće Mandante komisije i verifikacija mandata

– Utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika

– Svečana prisega članova Gradskog vijeća

3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća

5.1. Izbor predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik

5.2. Izbor predsjednika i članova Odbora za financije i proračun

5.3. Izbor predsjednika i članova Odbora za komunalne djelatnosti

5.4. Izbor predsjednika i članova Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje

6.    Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

7.   Prijedlog Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika Grada Dugog Sela koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa

8.   Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela

9.   Pitanja, prijedlozi i ostale informacije