Danas se u Gradskoj vijećnici održava 34. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela. Donosimo vam dnevni red sjednice u kojem valja naglasiti da samo nekoliko mjeseci nakon donošenja proračuna na red već dolaze njegove promjene predizbornog karaktera, te nekoliko izvještajnih točaka oko kojih se ne očekuje velika rasprava. Za očekivati je da će ovo biti i posljednja sjednica u ovom sazivu, jer vas podsjećamo da su redovni lokalni izbori na rasporedu 21. svibnja.

Aktualni sat

1. Verifikacija zapisnika sa 33. redovne sjednice Gradskog vijeća

2. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2016. godinu

3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2016. godinu

6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2016. godinu

7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i školstvu Grada Dugog Sela za 2016. godinu

8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2016. godinu

9. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2016. godine

10. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2017. godinu

11. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

12. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2017. god.

13. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2017. god.

14. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2017. god.

15. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela

16.1. Prijedlog Strategije raspolaganja i upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Dugog Sela 16.2. Prijedlog Plana raspolaganja i upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Dugog Sela za 2017. godinu

17. Prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada Dugog Sela

18. Prijedlog Zaključka o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine

19. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja – održavanje fontane na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela

20. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području naselja Lukarišće – izgradnja društvenog doma

21. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području naselja Velika Ostrna – adaptacija objekta Nogometnog kluba Ostrna

22. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Dugog Sela za 2016. godinu

23. Prijedlog Zaključka o suglasnosti na Plan upisa djece u dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2017/2018.

24. Prijedlog Zaključka o suglasnosti na Strukturu i plan upisa u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo za školsku godinu 2017/2018.

25. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Elaborata o opravdanosti osnivanja glazbenog vrtića pri Glazbenoj školi Dugo Selo, financiranju i plan rada

26. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije